Xich Lo T-shirt

$40.00

Share
Buy Now
  • S
  • XL

Tiếng Việt:

Xích Lô là một phương tiện giao thông sử dụng sức người, có 3 bánh dùng để vận chuyển khách hoặc hàng hóa, thường có một hoặc hai ghế cho khách và một chỗ cho người lái xe.

* Nhuộm garment dye
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% ring spun cotton | 5.4 oz/yd²

___

English:

Xích Lô is a three-wheeled human-powered vehicle used to transport passengers or goods, usually with one or two seats for guests and one for the driver.

* Garment dyed
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% ring spun cotton | 5.4 oz/yd²