We Choose Fish T-shirt

$40.00

Share
Buy Now
  • M
  • XL

Tiếng Việt:

Hãy trả lại biển sạch cho dân chúng tôi.

* Nhuộm garment dye
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% ring spun cotton | 5.4 oz/yd²

___

English:

Give us back our clean ocean.

* Garment dyed
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% ring spun cotton | 5.4 oz/yd²