Water Tiger 2022 L/S T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

𝟐𝟎𝟐𝟐
𝓝ă𝓶 𝓝𝓱â𝓶 𝓓ầ𝓷
𝓨𝓮𝓪𝓻 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓦𝓪𝓽𝓮𝓻 𝓣𝓲𝓰𝓮𝓻
⁣⁣⁣⁣
* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle (pop-up ngày 29/01/22)
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

(Vì in lụa thủ công nên thiết kế mỗi áo sẽ có độ khác nhau và có vết mực ở một số chỗ trên áo)

___

English:

𝟐𝟎𝟐𝟐
𝓝ă𝓶 𝓝𝓱â𝓶 𝓓ầ𝓷
𝓨𝓮𝓪𝓻 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓦𝓪𝓽𝓮𝓻 𝓣𝓲𝓰𝓮𝓻
⁣⁣⁣⁣
* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle (01/29/22 pop-up)
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

(Because of the hand screen printing nature, every shirt will have a slightly different design, there will also be some paint splatter spots on them)