Thiên Địa Bag

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Thiết kế này dành cho pop-up của THE GRASS IS UNBELIEVABLY WARM, dành riêng để giới thiệu và làm nổi bật các nhà sản xuất, cửa hàng và nghệ sĩ địa phương ở Seattle, có tên Supply Chain. Chúng tôi đã chuyển ý nghĩa của câu nói “Của Thiên Trả Địa” thành một thông điệp về chuỗi cung ứng lý tưởng, nơi mà mọi thứ có thể được tạo ra và sử dụng theo vòng tuần hoàn.
⁣⁣⁣⁣
* 18"W x 14"H x 4"D
* 12 oz. heavy canvas
* Cross-body Straps
* In lụa thủ công ở Seattle (pop-up ngày 19/12/21)

(Vì in lụa thủ công nên thiết kế mỗi túi sẽ khác nhau 1 chút)

___

English:

This design was made for THE GRASS IS UNBELIEVABLY WARM’s pop-up named Supply Chain, which was dedicated to embracing and highlighting local makers, shops and artists in Seattle. We flipped the meaning of the old Viet saying “Của Thiên Trả Địa” (loosely translates what from the sky above will eventually comes back to earth) into a message about a supply chain where things can be made and used circularly.
⁣⁣⁣⁣
* 18"W x 14"H x 4"D
* 12 oz. heavy canvas
* Cross-body Straps
* Hand screen-printed in Seattle (12/19/21 pop-up)

(Because of the hand screen printing nature, every bag will have a slightly different design)