Sài Gòn Nhỏ T-shirt

$50.00

Share
Buy Now
  • S
  • L

Tiếng Việt:

Thiết kế dành cho Little Saigon, Seattle, Washington State.

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

___

English:

Dedicated to Little Saigon, Seattle, Washington State.

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²