Phước Lộc Thọ T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Thiết kế hợp tác cùng Kristi Huỳnh, dành cho khu Phước Lộc Thọ ở Quận Cam

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

___

English:

Co-designed with Kristi Huỳnh, dedicated to the Phước Lộc Thọ shopping center in Orange County

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²