Phụ Nữ L/S T-shirt (Maroon)

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

𝐏𝐡ụ 𝐍ữ 𝐋à 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 / 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐈𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞.

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* Nhuộm thủ công
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

(Vì nhuộm thủ công nên màu mỗi áo sẽ có độ khác nhau và sẽ có những đốm màu đỏ / nâu trên áo)

___

English:

𝐏𝐡ụ 𝐍ữ 𝐋à 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 / 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐈𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞.

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* Hand dyed
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

(Because of the hand dye nature, every shirt will have slightly different colors, there will also be some red/brown splatter spots on them)