NAM hat

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Rất lâu trước khi chính thức được gọi là Việt Nam vào năm 1945, Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau như Nam Việt (204–111 TCN), Lĩnh Nam (40–43), An Nam (679–757), Đại Nam (1839–1945) . Trải qua bao nhiêu đổi thay, từ bao đời, triều đại, chính quyền, chữ Nam vẫn còn đó. Chúng tôi muốn đặt một cái gì đó đơn giản như chữ Nam (nghĩa đen là phương Nam) lên mũ của chúng tôi như một cách để tưởng nhớ, tri ân hàng ngàn năm Việt Nam với tư cách là một bộ tộc, một dân tộc và một đất nước.

* 6 Bảng
* Dáng không đứng
* Dây thắt điều chỉnh phía sau
* Thêu tại Mỹ trên nền nón OUTDOOR CAP

___

English:

Long before officially being called Việt Nam in 1945, Việt Nam had many different names such as Nam Việt (204–111 BCE), Lĩnh Nam (40–43), An Nam (679–757), Đại Nam (1839–1945). After many changes, from many generations, dynasties, and governments, the word Nam is still around. We wanted to put something as simple as the word Nam (literally means South) and put it on our hats as a way to pay tribute to thousands of years of Việt Nam as a tribe, a people, and a country.

* 6-Panel
* Unstructured
* Tuck strap with slide closure
* Embroidered in the USA on OUTDOOR CAP blanks