Nam Vien Hat

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Lấy ý tưởng từ chính tên thật của mình do ông nội đặt (Nguyễn Nam Viên), Viên Nguyễn cùng Soulvenir cho ra mắt sản phẩm nón Nam Viên. Từ Viên có nghĩa là vẹn, tròn, hoàn hảo, tươi đẹp.

Rất lâu trước khi chính thức được gọi là Việt Nam vào năm 1945, Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau như Nam Việt, Lĩnh Nam , An Nam , Đại Nam. Trải qua bao nhiêu đổi thay, từ bao đời, triều đại, chính quyền, chữ Nam vẫn còn đó.

Khi hai từ NAM & VIÊN đứng cạnh nhau, cụm từ có nghĩa là Việt Nam vẹn tròn, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam hoàn hảo. Và đó cũng là ý nghĩa mà Viên và Soulvenir muốn đem đến ở sự hợp tác lần này.

* Hợp tác cùng Viên Nguyễn
* Tự hào sản xuất tại Việt Nam

___

English:

Taking inspiration from his own name which was given to him by his grandfather (Nguyễn Nam Viên), Viên Nguyễn and Soulvenir come together for the Nam Vien hat. The word “Viên” means whole, round, perfect, and beautiful.

Long before officially being called Việt Nam in 1945, the country had many different names such as Nam Việt, Lĩnh Nam, An Nam, Đại Nam. After many changes, generations, dynasties, and governments, the word “Nam” is still in the name.

When the words NAM & VIÊN stand side by side, the phrase “Nam Viên” brings a new meaning: beautiful - together - whole Việt Nam. This is the message the two parties are trying to bring with this collaboration.

* A collaboration with Viên Nguyễn
* Proudly made in Việt Nam