LTN 2 Sweatshirt (Black)

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Trước sự xuất hiện của các mạng xã hội và các trò giải trí khác trên internet, đánh bi / bắn bi là một trong những trò chơi trẻ em phổ biến và được nhiều thế hệ yêu thích. Những viên bi có màu sắc và hoa văn khác nhau khiến một số viên bi trở nên hiếm hơn và có giá trị hơn những viên khác. Dù mỗi nơi có luật lệ khác nhau, song quy tắc chung vẫn là nếu bạn giành chiến thắng trong trò chơi, bạn sẽ giành được các viên bi của đối thủ. Đánh bi / bắn bi đã dạy chúng ta mọi thứ về kĩ thuật, tính kiên nhẫn, tình bạn, tinh thần đồng đội và thậm chí cả tinh thần kinh doanh.

Lần hợp tác này giữa Hidden Archive và Soulvenir không chỉ để nhớ đến trò chơi yêu quý này của chúng tôi, mà còn là cách để chúng tôi hồi tưởng lại một trong những ký ức tuổi thơ tuyệt vời nhất của mình. Những ký ức “Ngầm” mà tất cả chúng ta đều muốn “Lưu” và “Trữ”.

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 14 oz/yd²
___

English:

Before the arrival of social media and other entertainment on the internet, traditional Vietnamese marble game (đánh bi / bắn bi) were some of the most popular kinds of activities that were beloved by many generations. The marbles had different colors and patterns making some more rare and valuable than others. With the common rule being if you win the game you win all the opponents’ marbles, these marble games taught us every about precision, patience, friendship, teamwork, and entrepreneurship.

This collaboration between Soulvenir and Hidden Archive is not only a homage to our beloved game but also a way for us to relive some of our greatest childhood memories. The “Hidden” memories that we all want to “Save”, and “Reserve.”

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 14 oz/yd²

*** This collaboration is excluded from promotions and discounts ***