Lao Động Vintage Jacket (Forest Green)

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

* Áo khoác Vintage Carhartt Detroit do Vacant Garments tuyển chọn

* Mỗi chiếc áo khoác có một tập hợp các bản patch mà chúng tôi đã thiết kế và may riêng trong studio của chúng tôi. Vì độ thủ công và tính chất của áo vintage, mỗi chiếc áo thực sự là độc nhất vô nhị.

* Chúng tôi đã phát hành bộ sưu tập Working Class có các bản patch này vào năm 2019 (cộng tác với @newienguyen). Bộ sưu tập nói về giai cấp công nhân Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Chúng tôi đây là sự lựa chọn phù hợp khi kết hợp chúng với những chiếc áo khoác Carhartt vintage này, loại áo mang nhiều ý nghĩa đối với tầng lớp lao động Mỹ.

*** Số đo ***
Ngực: 48.26 CM
Chiều dài: 50.8 CM

___

English:

* Vintage Carhartt Detroit Jackets curated by Vacant Garments

* Each jacket features a set of patches that we have designed and sewn on individually in our studio. Every jacket is truly 1 of 1.

* We dropped a Working Class collection (collaboration with @newienguyen ) which featured these patches back in 2019. The collection was about the Vietnamese working class (tầng lớp lao động) in a diverse fields of industries. We thought it’s only right to remake them and have them on these vintage Carhartt jackets, which have been a staple in the American working class.

*** Measurements ***
Chest: 19 INCH
Length: 20 INCH