Không-Gian T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Thiết kế dành cho nhân dịp mở cửa hàng chính thức của Soulvenir.

𝓚𝓱ô𝓷𝓰-𝓖𝓲𝓪𝓷
Địa Chỉ: 1200 Đường S Jackson, Seattle, WA, 98144
Giờ mở cửa: Mỗi ngày, trừ thứ 5 & 6, từ 12h trưa đến 5h chiều

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

___

English:

Dedicated to the opening of Soulvenir first ever physical space, 𝓚𝓱ô𝓷𝓰-𝓖𝓲𝓪𝓷 literally translates to space in Vietnamese (Không = Empty / Gian = Space)

𝓚𝓱ô𝓷𝓰-𝓖𝓲𝓪𝓷
Address: 1200 S Jackson St, Seattle, WA, 98144
Hours: Everyday except Thursday & Friday, 12PM–5PM

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²