Hid.n Collab T-shirt v2

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Phía trước áo có chữ "Quận Cam", nơi làm việc của đội Hid.n và phía sau áo có chữ "Tây Nhã Đồ", nơi làm việc của đội Soulvenir.

Phiên bản áo này khác với áo pre-order trước đây
ở chỗ không có túi bên ngực trái của áo.

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

___

English:

Front graphic features the word "Quận Cam" which means Orange County, where the Hid.n team are based, and back graphic features the word "Tây Nhã Đồ" which means Seattle, where our team are based.

This version is slightly different from the pre-order version.
There is no left chest pocket on this version.

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²