Hid.n Collab T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Phía trước áo có chữ "Quận Cam", nơi làm việc của đội Hid.n và phía sau áo có chữ "Tây Nhã Đồ", nơi làm việc của đội Soulvenir.

Dáng áo vuông (boxy) hơn những áo bình thường.
Phía trước áo có 1 túi ẩn ở ngực trái.

* Sản xuất thủ công bởi Elton Louie (eltonlouie.com)
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton

*** Vì áo được cắt may thủ công thay vì sản xuất đại trà,
tất cả đơn hàng sẽ được gửi vào ngày 30 tháng 6 ***
___

English:

Front graphic features the word "Quận Cam" which means Orange County, where the Hid.n team are based, and back graphic features the word "Tây Nhã Đồ" which means Seattle, where our team are based.

This t-shirt is slightly boxy and cropped.
The front of the shirt has a hidden pocket on the left chest.

* Designed and made by Elton Louie (eltonlouie.com)
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton

*** Because each t-shirt is cut and sewn in small quantity instead of mass pre-production, all orders will be shipped by June 30th ***