Fonn Cuma Collab Trousers

$120.00

Share
Buy Now
  • 30
  • 32

Tiếng Việt:

Trân trọng giới thiệu quần Soulvenir x Fonn Cuma. Mỗi quần được cắt may tại Việt Nam. Sau đó, chúng được nâng cấp lên với sự giúp đỡ của nghệ sĩ James H Kennon từ Fonn Cuma tại Seattle. Đường khâu màu đỏ là cách diễn giải trừu tượng về các con sông ở Đồng bằng sông Cửu Long 🐉. Mỗi ​​chiếc quần có một đường khâu màu đỏ khác nhau, thực sự là 1 trong 1.

* Tự hào sản xuất tại Việt Nam

___

English:

Introducing Soulvenir x Fonn Cuma trousers. These were cut-and-sew in Việt Nam. They were then elevated with the help of Seattle multi-disciplinary artist James H Kennon from Fonn Cuma. The red stitching is an abstract interpretation of the rivers in the Mekong Delta (Đồng Bằng Sông Cửu Long 🐉.) Each pair of trousers has a different red stitching pattern, truly 1 of 1.

* Proudly made in Việt Nam

*** Measurements:

30
Waist: 15.5 inch
Thigh: 11.5 inch
Inseam: 28.5 inch
Hem: 8 inch

32
Waist: 17 inch
Thigh: 12 inch
Inseam: 30.5 inch
Hem: 8.5 inch