ĐI BẦU Water bottle

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

* 32 oz, ~ 946 ml
* Sản xuất tại Mỹ
* In ấn tại Mỹ
* Không BPA
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn

(Lượng nước được khuyến khích để uống mỗi ngày là 64 oz / ~ 1892 ml, tương đương với 2 bình đầy)

___

English:

* 32 oz, ~ 946 ml
* Made in the USA
* Printed in the USA
* BPA Free
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen

(A recommended amount of water for daily intake is 64 oz / ~ 1892 ml, equivalent to 2 full bottles)