Cat Bui T-shirt (Washed Iris)

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

🕊 Nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, họa sĩ, nhà văn, và nhà thiết kế Trịnh Công Sơn (1939–2001) là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

Những tác phẩm của ông dù là ở bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào đều có sự táo bạo, hoa mỹ và nhất quán theo cách riêng của chúng. Ông từng là một trong những người bị căm ghét nhất cả Nam lẫn Bắc vì những triết lý liên quan đến sự phản chiến, tự cường, tập thể, tình yêu, sự sống và cái chết. Ông được học bài bản ở những trường do Pháp hỗ trợ và có nhiều cơ hội rời Việt Nam nhưng ông quyết định ở lại suốt cả cuộc đời, vì ông tin rằng đóng góp nghệ thuật của mình là cách duy nhất để ông có thể thể hiện tình yêu với quê hương của chính mình. (Vì nước cần một trái tim 🎵)

* In lụa thủ công ở Seattle
* Nhuộm vintage
* 100% cotton sợi bông tròn (đã-co-giãn) | 172 GSM
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn

___

English:

🕊 Songwriter, singer, poet, painter, writer, designer Trịnh Công Sơn (1939–2001) is undoubtedly the most influential artist in the modern history of Việt Nam.

His work across different genres and mediums are bold, beautiful and consistent in their own way. He was once one of the most hated men both from the North and the South because of his unique anti-war, self-empowerment, collective-empowerment, love, life, and death philosophy. He was educated under French-backed schools and had many opportunities to leave Việt Nam but decided to stay all his life because he believed his artistic contribution is the only way he could ever show love to his own motherland. (Vì đất nước cần một trái tim 🎵)

* Hand screen-printed in Seattle
* Vintage washed
* 100% preshrunk ringspun cotton | 6.1 oz/yd²
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen