Button Up Shirt / Jacket

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Thiết kế hợp tác cùng tiệm may Sáng tại Sài Gòn, Việt Nam

* Thiết kế ở Seattle
* Sản xuất ở Sài Gòn
* Vải canvas dày
* Nhuộm vintage thủ công. Mỗi áo có hoạ tiết "nhuộm" của riêng nó.

___

English:

Developed by Soulvenir and Sáng tailor in Sài Gòn, Việt Nam

* Designed in Seattle
* Produced in Sài Gòn
* Heavy canvas
* Vintage-washed. Each piece has its own uniquely washed pattern.

___

Measurements (Inch):

Width (Pit to pit) 25.5
Length 26
Hem 25
Sleeve length 24.5