Ban Tay Gloves

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”
- Hoàng Trung Thống, Bài Ca Vỡ Đất, 1948.

* In lụa thủ công ở Seattle
* Vải cotton pha

*** Số đo tính theo chu vi bàn tay ***
Size 1 (Chỉ vàng ở cổ tay): 7 INCH / 17.78 CM
Size 2 (Chỉ trắng ở cổ tay): 8 INCH / 20.32 CM

___

English:

“With our hands we can do anything
With our willpower we can turn stone into rice.”
- Hoàng Trung Thống, Bài Ca Vỡ Đất, 1948.

* Hand screen-printed in Seattle
* String knit cotton gloves

*** Measurements based on hand circumference ***
Size 1 (Yellow at hem): 7 INCH / 17.78 CM
Size 2 (White at hem): 8 INCH / 20.32 CM