Ba Cây T-shirt

SOLD OUT

Share

🌳 Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. ⛰

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²
* Hợp tác giữa Soulvenir và Trichome

🌳 Mahihirapan lumaki ang nagiisang puno,
pero isang daang puno ay maaring maging isang kagubatan sa malawak na bundok!⛰

🌳 One tree alone can't make a hill;
three trees combined form a mountain high.⛰

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²
* A collaboration from Soulvenir and Trichome