Ầu Ơ T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

* In lụa thủ công ở Seattle
* Nhuộm vintage
* 100% cotton sợi bông tròn (đã-co-giãn) | 172 GSM
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn

___

English:

* Hand screen-printed in Seattle
* Vintage washed
* 100% preshrunk ringspun cotton | 6.1 oz/yd²
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen