Ầu Ơ Pants

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

* In lụa trên quần Dickies' Flex 874 Work Pants
* Vì bản chất của việc in lụa thủ công, không có quần nào sẽ giống nhau tuyệt đối.

___

English:

* Screen printed on Dickies' Flex 874 Work Pants
* Because of the nature of hand screen-printing, no pants will look 100% alike.